Společnost ESA-CS s.r.o. byla založena v roce 2014, jako pokračovatel v činnosti podnikající fyzické osoby Mgr. Milan Kokoř. Společnost je zaměřena na dvě odvětví. Tím prvním je poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Druhým odvětvím společnosti ESA-CS s.r.o. je poskytování poradenství a služeb v oblasti fyzické bezpečnosti, se zaměřením na ochranu majetku a osob a dále detektivní služby. V této oblasti spolupracujeme s odborníky na jednotlivé problematiky námi nabízených bezpečnostních a detektivních služeb, přičemž se jedná o profesionály s dlouholetými zkušenostmi získanými v bezpečnostních sborech ČR. Podrobnosti o těchto nabízených službách jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti: www.dois.cz

Cíle společnosti ESA-CS s.r.o.:

  • zachovat vstřícný přístup v rámci všech činností a být uznávaným a důvěryhodným obchodním partnerem.
  • aktivně rozvíjet a zdokonalovat metodiku vzdělávání a postupů ve všech oblastech naší činnosti.
  • zvyšovat prevenci rizik a předcházet vzniku škod.

S úctou
Mgr. Milan Kokoř
jednatel společnosti

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278